Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) – ons advies aan alle partijen.

Introductie

Beste Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, beste overheidsinstanties en private partijen die data willen delen. Wij zijn van mening dat de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) in de huidige vorm onnodig is. Wij pleiten voor wetgeving die gegevensuitwisseling niet toe staat, maar koppeling van bestanden wel mogelijk maakt. Het uitgangspunt is momenteel dat dit niet kan; om bestanden te koppelen moet data immers uitgewisseld worden. Wij laten u graag kennis maken met technologie die dit wel mogelijk maakt. Hetzelfde resultaat, zonder dat de privacy van burgers ondergeschikt is.

De inzet van moderne technologie voor het koppelen van gegevens, zonder die te delen

De Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch DPA) riep de Eerste Kamer op 9 november op tegen de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) te stemmen. Deze wet zou het mogelijk maken dat overheidsinstanties en private partijen grote hoeveelheden persoonsgegevens uit kunnen wisselen.

Deze gegevensuitwisseling is nodig om bestanden te kunnen koppelen zodat verdachten, van verschillende vormen van criminaliteit, opgespoord kunnen worden. Deze vorm van samenwerking kan veel opleveren maar tegen een hoge prijs: zeer veel gegevens, van zeer veel burgers gaan gedeeld worden. Beveiliging van deze gegevens op verschillende plaatsen zal moeilijk zijn. Controleren waarvoor gegevens precies gebruikt worden na uitwisseling en koppeling is nog veel lastiger.

Wij pleiten voor een heel andere oplossing, de inzet van moderne technologie voor het koppelen van gegevens, zonder die te delen. Met behulp van Multi Party Computation (MPC) is het mogelijk data bestanden te koppelen zonder dat onderliggende gegevens zichtbaar zijn. Data blijven bij de bron en de eigenaren houden controle over welke analyses op de gecombineerde data uitgevoerd kunnen worden. Het resultaat is een stuk aantrekkelijker dan wat de WSG in de huidige vorm voorstelt:

  • Geen gegevens uitwisseling tussen partijen – veiliger en betere privacy waarborgen
  • Wel virtuele koppeling van bestanden en de mogelijkheid om verdachte handelingen / personen op te sporen – dezelfde zoek en query mogelijkheden in de gekoppelde data-sets
  • Data eigenaren houden continu controle over welke analyses op hun data uitgevoerd kunnen worden – gecontroleerde en afdwingbare doelbinding
  • Alleen openbaring van die data die echt nodig is, namelijk van verdachte handelingen / personen – dataminimalisatie en veel grotere proportionaliteit

Tot slot

Werkt u met gevoelige data? Maakt u zich zorgen over data veiligheid en privacy? Wilt u samenwerken met anderen zonder gegevens te delen? Neem contact met Roseman Labs op.
Contact us

Ian Wachters

CCO at Roseman Labs

Published on: November 2021