IQVIA en roseman labs kondigen samenwerking aan

Inzicht in diagnostiek en uitkomsten van behandelingen, met uniek sterke waarborgen voor privacy

IQVIA Nederland en Roseman Labs tekenen vandaag een letter of intent voor een strategische samenwerking tussen beide bedrijven. IQVIA is een wereldwijde leider in data, technologie, geavanceerde analyses en expertise op het gebied van gezondheidszorg. Roseman Labs is voorloper in privacy enhancing technologies die het samenbrengen en analyseren van gezondheidszorgdata mogelijk maken, zonder onderliggende gevoelige gegevens te openbaren. De samenwerking draagt onder meer bij aan het verder optimaliseren van patientenzorg en het genereren van wetenschappelijke inzichten. De komende periode gaan IQVIA en Roseman Labs intensief samenwerken om organisaties in de zorg inzicht geven in diagnostiek en uitkomsten van behandelingen in de dagelijkse praktijk, met uniek sterke waarborgen voor privacy.

De samenwerking tussen IQVIA en Roseman Labs maakt het onder andere mogelijk om meer innovatieve inzichten op het gebied van gezondheidszorg te genereren uit bestaande gegevens. Met het Virtual Data Lake van Roseman Labs kunnen gegevens uit verschillende bronnen op virtuele wijze samen worden gebracht, zonder dat de partners de gegevens met elkaar of IQVIA hoeven te delen of samen te voegen in een centrale database. Deze nieuwe manier van werken kan toegepast worden op gegevens van IQVIA, haar klanten en derde partijen. Met deze nieuwe aanpak kunnen zorgpartijen de bescherming van patiëntgegevens en AVG-compliance eenvoudiger borgen in hun samenwerking.

Met de technologie van Roseman Labs kunnen combinaties van gegevens worden gemaakt die eerder niet of moeilijk mogelijk waren. De belangrijkste toepassingen hiervan betreffen het verder optimaliseren van patiëntenzorg en het genereren van wetenschappelijke inzichten. Een belangrijke rol is weggelegd voor de CTcue technologie van IQVIA, die binnen de muren van het ziekenhuis ongestructureerde EPD data structureert, pseudonimiseert en toegankelijk maakt voor artsen en onderzoekers. In combinatie met het Virtual Data Lake van Roseman Labs kunnen zorginstellingen belangrijke informatie, gestructureerd door CTcue, vervolgens met sterke privacy garanties combineren met gegevens die niet in het EPD te vinden zijn.

De komende periode gaan IQVIA en Roseman Labs intensief samenwerken om organisaties in de zorg inzicht te geven in diagnostiek en uitkomsten van behandelingen in de dagelijkse praktijk, met uniek sterke waarborgen voor privacy.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ian Wachters, Commercial Officer van Roseman Labs, via +31 6 204 36 247 of ian.wachters@rosemanlabs.com

Everdien Derksen, Director Healthcare IQVIA Nederland, via +31 (0)6 53 49 36 77 of Everdien.Derksen@Iqvia.com

Contact us